வேலைகளை காப்பாற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததால் 100 க்கும் மேற்பட்ட விமானிகளை பணிநீக்கம் செய்ய ஜெட் 2

ஜெட் 2 இல் 100 க்கும் மேற்பட்ட விமானிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள், ஏனெனில் அவர்களின் வேலைகளைக் காப்பாற்றுவதற்கான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது.

பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன் பைலட்ஸ் அசோசியேஷன் முன்வைத்த மாற்று திட்டங்கள் இருந்தபோதிலும் இந்த வெட்டுக்கள் வந்துள்ளன.

ஏர்லைன் ஜெட் 2 102 விமானிகளை பணிநீக்கம் செய்யும்நன்றி: அலமிபால்பா பொதுச் செயலாளர் பிரையன் ஸ்ட்ரட்டன் 102 ஜெட் 2 விமானிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்தார்.

அவர் கூறினார்: 'இந்த அறிவிப்பு பிரிட்டிஷ் விமானத் துறையின் அவல நிலையை காட்டுகிறது.

இந்த வேலைகளை காப்பாற்றுவதற்கான வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க ஜெட் 2 உடன் இணைந்து பணியாற்ற பெரும் முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், விமான நிறுவனம் 102 பணிநீக்கங்களை வலியுறுத்துகிறது.

அவர் மேலும் கூறினார்: இது பற்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட உதை இருக்கும்.

கடந்த ஆண்டு நிர்வாகத்திற்கு சென்ற தாமஸ் குக்கிலிருந்து பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர், வேலை இழக்கும் பலர் சமீபத்தில் விமான நிறுவனத்தில் சேர்ந்துள்ளனர்.

திரு ஸ்ட்ரட்டன் செயல்படுத்தப்படுவதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலுக்கு ஆதரவளிக்க அழைப்பு விடுத்தார் பயணிகள் தனிமைப்படுத்தல் .

அவர் கூறினார்: 'முக்கிய பிரிட்டிஷ் விமானத் தொழிலுக்கு ஆதரவளிப்பதில் அரசாங்கத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு உள்ளது.

'அதன் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு மறுதொடக்கத் திட்டத்தையும் குழப்பத்தில் தள்ளுகின்றன.

'இந்த தனிமைப்படுத்தல்கள் உண்மையிலேயே தேவைப்பட்டால், அரசாங்கம் விமானப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு உதவ உதவ வேண்டும்.

லீட்ஸ் அடிப்படையிலான ஜெட் 2 கூறியது: இந்த பணிநீக்கங்களுக்கு நாங்கள் பெரிதும் வருத்தமடைந்து ஆழ்ந்த வருத்தப்படுகிறோம்.

ஜெட் 2 கோவிட் -19 ஐ எதிர்த்துப் போராடும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை விவரிக்கும் வீடியோவைப் பகிர்கிறது